Ευαγγελία Γαλανοπούλου

Φυσικοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Clinical Therapist

Γεώργιος Γραμματικός

Φυσικοθεραπευτής, Manual Therapist

Διαιτολόγος